Warunki przystąpienia do Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej 

1.Zgodnie ze Statutem STOWARZYSZENIE zrzesza Członków:

  1. zwyczajnych
  2. korespondentów
  3. wspierających
  4. honorowych

2.Członkiem STOWARZYSZENIA mogą być osoby fizyczne i prawne, także spoza terenu Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba prawna może być wyłącznie Członkiem wspierającym.

3.Członkostwo STOWARZYSZENIA przyznawane jest przez Zarząd Koła lub Zarząd Główny wobec Członków Korespondentów – po rozpatrzeniu pisemnej deklaracji o zamiarze należenia do STOWARZYSZENIA.

4.Członkiem zwyczajnym STOWARZYSZENIA może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, identyfikująca się z celami STOWARZYSZENIA.

5.Członkiem Korespondentem może być osoba fizyczna identyfikująca się z celami STOWARZYSZENIA, która ze względu na odległe miejsce zamieszkania lub z innych powodów nie może brać udziału w zebraniach Koła.

6.Członkiem Wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która zadeklaruje ofiarność na rzecz STOWARZYSZENIA.

7.Członkowie Zwyczajni składają deklaracje na zebraniu Koła – termin spotkania uzgodnią się z Przewodniczącym Koła (nazwiska i numery telefonów Przewodniczących Kół są podane w zakładce – Władze i struktura SPZD).

8.Członkowie Korespondenci i Wspierający przesyłają do Sekretariatu ZG SPZD (adres w zakładce – Władze i struktura SPZD) lub przekazać deklaracje za pośrednictwem Koła.

Wygląd deklaracji

 

>>>Kliknij aby pobrać deklarację<<<

 

Składka roczna Członka Korespondenta SPZD wynosi 35 zł dla emerytów, 50 zł dla pracujących, 20 euro (lub równowartość w innej walucie) dla mieszkających za granicą (p. 4 uchwały ZG SPZD z 19.09.2009 r.). Członkowie zamieszkujący na Ukrainie zwolnieni są ze składek członkowskich (Uchwała ZG SPZD z 13.06.2015 r.).

Koło Członków Korespondentów SPZD działające od 1991 roku zrzesza tych przyjaciół Ziemi Drohobyckiej, którzy z jakichś powodów nie mogą uczestniczyć w działalności Kół Terenowych w Krośnie, Legnicy, Nowym Miasteczku, Wałbrzychu, Warszawie i Wrocławiu. Liczba deklaracji członkowskich przekroczyła już ponad 400 osób. Członkowie Korespondenci otrzymują bezpłatnie Biuletyn SPZD oraz inne materiały Stowarzyszenia, mają te same prawa co członkowie Kół Terenowych i biorą czynny udział w życiu naszej organizacji za pośrednictwem przewodniczącego, członka Zarządu Głównego Władysława Olszewskiego, 59-700 Bolesławiec, ul. Obrońców Westerplatte 16, Tel. (0048) 75-642-39-23 lub +48 668-947-410.

______________________________________________________

STOWARZYSZENIE składa się z 6 kół terenowych Krosno, Legnica, Wałbrzych, Warszawa i Wrocław oraz koła korespondentów. Liczy obecnie (31 XII 2016) łącznie 550 członków, w tym 435 członków korespondentów.

Obrady koła Wrocław

Obrady koła Wrocław