Może tym razem 1% ofiarujesz Ziemi Drohobyckiej

Zarząd Główny Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej (SPZD) podjął uchwałę o powołaniu na okres 3 lat
– Funduszu Wieczystego „Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej”.Zgromadzonymi środkami w postaci darowizn dokonywanych przez Ofiarodawców oraz wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na konto naszej partnerskiej organizacji tj. Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika nr KRS 000006327 ze wskazaniem: Fundusz Wieczysty „Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej” dysponować będzie pięcioosobowa Kapituła Funduszu Wieczystego powołana przez ZG SPZD w osobach:
– Lidia Dębska – Wiceprezes ZG
– Romuald Kołudzki-Stobbe – Prezes ZG
– Małgorzata Kozłowska-Lelito – Skarbnik ZG
– Krzysztof Lorenz – Członek ZG
– Bożena Nowicka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ZG.

Cele Funduszu Wieczystego „Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej”
1. Finansowanie utrzymania, renowacji i rozwoju polskiej spuścizny kulturalnej Ziemi Drohobyckiej.
2. Udzielanie materialnej pomocy polskim organizacjom społeczno-kulturalnym działającym na Ziemi Drohobyckiej.
3. Udzielanie pomocy osobom zamieszkałym na Ziemi Drohobyckiej w okresie ich nauki w Polsce.
4. Organizowanie i opłacanie pobytu dzieci i młodzieży z Ziemi Drohobyckiej w czasie ich obecności w Polsce na koloniach i obozach.
5. Gromadzenie i upowszechnianie dokumentacji historycznej oraz wspomnieniowej dotyczącej Ziemi Drohobyckiej.

Szanowni Państwo.
Początek roku  to okres rozliczeń podatku z Urzędem Skarbowym. Nasze Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej (SPZD) zwraca się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku na działalność związaną m. in. z organizacją wypoczynku i nauki młodzieży kresowej w Polsce.

By móc to uczynić, należy w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego PIT (I. 131) wpisać nr KRS: 0000063627 naszej partnerskiej organizacji tj. Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika oraz (I. 132) wyliczoną kwotę 1% podatku. W rubryce (J.133) należy wpisać cel tj.: Fundusz Wieczysty SPZD.

Prosimy jednocześnie, aby po złożeniu deklaracji do Urzędu Skarbowego, poinformować nas o tym fakcie telefonicznie lub przesyłając SMS na nr tel. 605-357-193. Ułatwi to znacznie lepsze planowanie przez SPZD akcji wypoczynkowej i stypendialnej w nadchodzącym roku.

Osoby nie składające PIT-u za lata 2014, 2015 i 2016 lub nie mające zobowiązania podatkowego, mogą wpłacić darowiznę na konto darowizn: nr 80 1090 2297 0000 0005 8800 8801 z adnotacją „Fundusz Wieczysty SPZD”.

Wrocław, luty 2015 r.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY