Władzami Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej, zgodnie ze statutem, jest Zarząd Główny oraz Komisja Rewizyjna. Zarząd Główny ma swoja siedzibę we Wrocławiu:

ADRES DO KORESPONDENCJI:

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej
ul. Małopanewska 1/9, 54-212 Wrocław

KONTO BANKOWE:

Bank PKO, Oddz. Wrocław, pl. Powstańców Śl. 9, 50-950 Wrocław,
nr 30 1240 6670 1111 0000 5640 6858

Stowarzyszenie figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod numerem 0000064465

ZARZĄD GŁÓWNY:

W skład Zarząd Głównego wchodzą: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik i członkowie ZG wybrani na walnym zgromadzeniu oraz Komisja Rewizyjna:

Prezes ZG SPDZ: Krzysztof Lorenz

54-212 Wrocław, ul.Małopanewska 1/9; mail: lorenzkrzysztof@wp.pl

Wiceprezes ZG SPDZ: Tadeusz Ostrowski

tel. +48 71 69 6097 326; mail: tostrow@interia.pl

Sekretarz ZG SPZD: Anna Krzosek

tel. +48 748 722 843; mail: ruda1955@op.pl

Skarbnik SPZD: Bożena Nowicka

tel. +48 71 317 92 07; mail: busia1946@onet.eu

CZŁONKOWIE ZG SPZD:

Bogusława Gozdek: tel. +48 22 789 60 61; mail: agata.gozdek45@gmail.com

Wiesław Kietliński: tel.+48 507 078 005

Robert Kowalski: tel. +48 509 698 082; mail: agatek1945@o2.pl

Krzysztof Lorenz: tel. +48 605 357 193; mail:: lorenzkrzysztof@wp.pl

Magdalena Serwatka: tel. +48 601 569 176; mail: myza@wp.pl

Władysław Olszewski: tel. +48 756 423 923; mail: drukarniabol@poczta.onet.pl

Adam Piotrowski: tel. +48 604 461 458; mail: piotrowski.adam@op.pl

Ponadto członkami ZG SPZD są wszyscy przewodniczący Kół Terenowych I Koła Korespondentów

SKŁAD GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ:

Przewodnicząca Komisji: Grażyna Mielnicka

Zastępca Przewodniczącej Komisji: Mieczysław Mazur

Sekretarz Komisji: Paweł Bryszkowski

Członek Komisji: Robert Kowalski

Członek Komisji: Czesław Reczuch

REDAKCJA BIULETYNU SPZD:

Redaktor naczelny: Krzysztof Lorenz

Redaktor techniczny: Aleksandra Niemiec

Sekretarz redakcji: Anna Krzosek

Współpraca redakcyjna: Artur Cembik, Romuald Kołudzki-Stobbe, Władysław Olszewski, Jan Rybotycki, Ireneusz Staroń

Dystrybucja: Barbara Mulińska, Władysław Olszewski, Czesław Reczuch

Adres Redakcji: ul. Małopanewska 1/9, 54-212 Wrocław,

tel./fax +48 351 72 64, tel. +48 605 357 193; mail: lorenzkrzysztof@wp.pl

W skład Stowarzyszenia wchodzi sześć Kół Terenowych i Koło Korespondentów.

KOŁA TERENOWE:

Koło Terenowe SPZD w Krośnie
Przewodniczący: Kazimierz Mach                                                                          tel. +48 668 404 167; mail: kazikm46@wp.pl

Koło Terenowe SPZD w Nowym Miasteczku (Koło Lubuskie)
Przewodniczący: Tadeusz Ostrowski                                                                      tel. +48 683 888 052; mail: tostrow@interia.pl

Koło Terenowe SPZD w Wałbrzychu
Przewodnicząca: Małgorzata Kozłowska-Lelito
tel. +48 601 569 176; mail: malgorzata.k.l.@wp.pl

Koło Terenowe SPZD w Warszawie
Przewodniczący: Romuald Kołudzki-Stobbe
tel. +48 693 211 762 lub +48 22 671 24 42; mail: rokosto@gmail.com

Koło Terenowe SPZD we Wrocławiu
Przewodnicząca: Alicja Królikowska                                                                       tel. +48 71 729 66 53

Koło Terenowe Słońsko (Ukraina)                                                          Przewodnicząca: Olga Czop                                                                                     mail: olgachip@gmail.com

Koło Korespondentów
Przewodniczący: Władysław Olszewski                                                                 tel. +48 661 163 370; mail: drukarniabol@poczta.onet.pl