Władzami Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej, zgodnie ze statutem, jest Zarząd Główny oraz Komisja Rewizyjna. Zarząd Główny ma swoja siedzibę we Wrocławiu:

 

ADRES DO KORESPONDENCJI:                                                                                            

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej
ul. Małopanewska 1/9, 54-212 Wrocław

KONTO BANKOWE:

Bank PKO, Oddz. Wrocław, pl. Powstańców Śl. 9, 50-950 Wrocław,
nr 30 1240 6670 1111 0000 5640 6858.

Stowarzyszenie figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod numerem 0000064465

 

ZARZĄD GŁÓWNY:

W skład Zarząd Głównego wchodzą: prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarz, skarbnik i członkowie ZG wybrani na walnym zgromadzeniu oraz Komisja Rewizyjna:

Prezes ZG SPDZ: Romuald Kołudzki-Stobbe,
tel. +48 22 671 24 42; mail: rokosto@gmail.com

Wiceprezes ZG SPDZ: Jerzy-Maria Pilecki,                                                                 tel. +48 71 367 26 52

Wiceprezes ZG SPDZ: Lidia Dębska,                                                                               tel. +48 71 339 84  69; mail: debska.lidia@onet.eu

Sekretarz ZG SPZD: Anna Krzosek,                                                                                tel. +48 748 722 843; mail: ruda1955@op.pl

Skarbnik SPZD: Bożena Nowicka,                                                                                    tel. +48 71 317 92 07; mail: busia1946@onet.eu

 

CZŁONKOWIE ZG SPZD:

Bogusława Gozdek: tel. +48 22 789 60 61

Robert Kowalski: tel. +48 509 698 082; e-mail: agatek1945@o2.pl

Małgorzata Kozłowska-Lelito

Krzysztof Lorenz: tel. +48 605 357 193; e-mail: lorenzkrzysztof@wp.pl

Władysław Olszewski: tel. +48 756 423 923; mail: drukarniabol@poczta.onet.pl

Adam Piotrowski: tel. +48 604 461 458; e-mail: piotrowski.adam@op.pl

Jan Rybotycki: tel. +48 71 791 60 62; e-mail: janrybotycki@gmail.com

Tadeusz Skrężyna: tel. +48 748 424 740; e-mail: skrezyna@neostrada.pl

 

Ponadto członkami ZG SPZD są wszyscy przewodniczący Kół Terenowych I Koła Korespondentów

 

SKŁAD GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ:

Przewodnicząca Komisji: Grażyna Mielnicka

Zastępca Przewodniczącej Komisji: Mieczysław Mazur

Sekretarz Komisji: Paweł Bryszkowski

Członek Komisji: Robert Kowalski

Członek Komisji: Czesław Reczuch

 

KOMISJA REWIZYJNA ZG SPZD:

Członek KR: Roman Kiniarz,                                                                                              tel. +48 71 793 68 18; mail: romankiniarz@wp.pl

Członek KR: Mieczysław Mazur,                                                                                       tel. +48 71 367 21 99; mail: mazurmieczyslaw@majkoltrans.pl

REDAKCJA BIULETYNU SPZD:

Redaktor naczelny: Krzysztof Lorenz (Przewodniczący Komisji Historycznej)

Redaktor techniczny: Aleksandra Niemiec

Adres Redakcji: ul. Małopanewska 1/9, 54-212 Wrocław,                                     tel./fax +48 351 72 64, tel. +48 605 357 193, mail: lorenzkrzysztof@wp.pl

Sekretarz redakcji, sekretarz językowy: Anna Krzosek (Sekretarz ZG),            tel. +48 748 722 843, mail: ruda1955@op.pl

Współpraca redakcyjna: Romuald Kołudzki-Stobbe, Jerzy-Maria Pilecki, Władysław Olszewski

Dystrybucja: Lidia Dębska, Czesław Reczuch

 

W skład Stowarzyszenia wchodzi sześć Kół Terenowych i Koło Korespondentów.

KOŁA TERENOWE:

Koło Terenowe SPZD w Krośnie
Przewodniczący: Kazimierz Mach,                                                                                   tel. +48 668 404 167; mail: kazikm46@wp.pl

Koło Terenowe SPZD w Legnicy
Przewodniczący: Roman Lorenz (Prezes Honorowy ZG),                                          tel. +48 768 553 558; mail: cku.roman@interia.eu

Koło Terenowe SPZD w Nowym Miasteczku (Koło Lubuskie)
Przewodniczący: Tadeusz Ostrowski                                                                              tel. +48 683 888 052; mail: tostrow@interia.pl

Koło Terenowe SPZD w Wałbrzychu
Przewodnicząca: Irena Froch,
tel. +48 748 412 698; mail: irena.froch@op.pl

Koło Terenowe SPZD w Warszawie
Przewodniczący: Romuald Kołudzki-Stobbe,
tel. +48 22 872 42 03  lub  +48 22 671 24 42; mail: rokosto@gmail.com

Koło Terenowe SPZD we Wrocławiu
Przewodnicząca: Alicja Królikowska,                                                                            tel. +48 71 729 66 53

Koło Korespondentów
Przewodniczący: Władysław Olszewski,                                                                       tel. +48 756 423 923; mail: drukarniabol@poczta.onet.pl