Biuletyn SPZD – nowe pismo środowiskowe Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej

W związku z niedomaganiami zdrowotnymi Jerzego Pileckiego, lidera Drohobyczan dolnośląskich, przestała ukazywać się nie tylko „Ziemia Drohobycka” (ostatni numer 17-18 datowany jest na wrzesień 2004), ale również Komunikaty SPZD (ostatni z datą 20.05.2006).Żeby nie zerwać do końca więzi, które zespalaly Krajanów , Zarząd Główny SPZD zdecydował się wydawać Biuletyn. Dwa pierwsze numery (nr 1 z grudnia 2007 i nr 2 z marca 2008) miały charakter eksperymentalny. Redakcja Biuletynu (w organizacji) liczy bardzo na współpracę z Czytelnikami, nie tylko zrzeszonymi w SPZD.Wszelkie propozycje i pytania związane z Biuletynem, a także materiały do ewentualnego druku na jego łamach, prosimy przesyłać na tymczasowy adres: Jan Rybotycki, ul. Jagodowa 19, 53-007 Wrocław. E-mail (jan_rybotycki@op.pl).Przewidujemy następujące działy w najbliższych numerach Biuletynu SPZD :

1. Słownik geograficzno-historyczny wszystkich miejscowości pow.drohobyckiego (zarys historyczny ,charakterystyka społeczno-gospodarcza w czasach II RP, obecny status miejscowości).
2. Sylwetki wybitnych córek i synów Ziemi Drohobyckiej.
3. Czym żyją Krajanie rozproszeni po Polsce. Relacje z Kół SPZD.
4. Czym żyją Krajanie, którzy pozostali w pow. drohobyckim ?
5. Karty z dziejów SPZD.
6. Ważne rozmaitości.
7. Specjalne życzenia dla Seniorów SPZD, którzy ukończyli lat 80, a zwłaszcza 90.
8. Artykuły wspomnieniowe o treści polihistorycznej i refleksje z podróży do ziemi rodzinnej.
9. Z żałobnej karty (zwięzłe wspomnienia pośmiertne).
10. Inne, ważne z punktu widzenia SPZD, informacje.

Bardzo prosimy Wszystkich naszych Krajanów o nadsyłanie materiałów do druku w kolejnych numerach Biuletynu i oto będziemy ciągle zabiegać, nie dając jednocześnie gwarancji, że każdy nadesłany materiał zostanie momentalnie wydrukowany. Sądzę,że nasi Czytelnicy nie zrozumieją tego inaczej, niż trzeba.